Financiële erkenningen | The International Academy of Osteopathy IAO
 

IAO TV logo

Financiële erkenningen

Als je bij ons studeert, kan je beroep doen op een aantal instanties waardoor je een financiële tegemoetkoming kan krijgen voor je studies.

Kmo-portefeuille (België)

logo kmo portefeuille osteopathie IAO

The International Academy of Osteopathy is een door de Vlaamse Gemeenschap erkende dienstverlener in het kader van de kmo-portefeuille (optie opleidingen). Dit betekent dat de Vlaamse overheid jouw osteopathie opleiding voor een deel terugbetaalt. Je kan, onder bepaalde voorwaarden, subsidies aanvragen bij de KMO portefeuille voor al onze osteopathie-opleidingen in Vlaanderen. Meer informatie over de aanvraagprocedure vind je hier.
Goed nieuws! Het subsidiebedrag werd onlangs verhoogd tot €10.000 i.p.v. €2.500. Ook de aanvraagprocedure zal binnenkort vereenvoudigd worden via een vernieuwde online applicatie.

De kmo-portefeuille is een interactieve subsidiemaatregel. Meer informatie kan je vinden op de website van het Agentschap Ondernemen.

 

Educatief verlof (België)

Onze opleidingen geven recht op educatief verlof. Het betaald educatief verlof is een recht dat toegekend wordt aan voltijdse werknemers en aan bepaalde deeltijdse werknemers in de privé-sector. Dit recht stelt hem of haar in staat om bepaalde opleidingen te volgen met behoud van het normale loon. Wens je gebruik te maken van het betaald educatief verlof, licht dan eerst jouw werkgever in en deel ook de voorziene afwezigheden mee. Elke werkgever is verplicht gevolg te geven aan aanvragen wanneer je als werknemer beantwoordt aan de voorwaarden en een opleiding volgt die hiervoor erkend is. Meer info vind je hier.

 

CRKBO - Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (Nederland)

crkbo IAO osteopathie

De IAO is gecertificeerd door het CRKBO. Door deze erkenning kunnen wij onze opleiding vrij van BTW aanbieden.

 

NUFFIC (Nederland)

nuffic IAO osteopathie

De Nuffic is de Nederlandse organisatie voor internationalisering in het hoger onderwijs. Nederlandse studenten die de voltijdse opleiding aan de IAO studeren, kunnen genieten van een studiefinanciering.