Ethische commissie | The International Academy of Osteopathy IAO
 

Ethische commissie

In het kader van wetenschappelijk onderzoek en publicaties in wetenschappelijke tijdschriften is een ethische commissie onontbeerlijk.

Een ethische commissie is een onafhankelijk orgaan die op basis van de Belgische Wet van 7/5/2004 inzake experimenten op de menselijke persoon, een advies geeft aan de onderzoeker over de ethische aspecten van het onderzoek. Onder impuls van de IAO® werd in april 2015 een ethisch commissie opgericht volgens dezelfde normen als andere research instellingen (zoals universitaire instellingen en ziekenhuizen). Dit betekent dat er mensen in zetelen met specifieke kwalificaties  zoals een osteopaat, arts, ethicus, jurist,... Deze commissie werkt echter geheel onafhankelijk van de IAO®. Studenten en vorsers kunnen twee maal per jaar een dossier indienen. De ethische Commissie zal verschillende parameters binnen ieder onderzoek grondig evalueren en toetsen aan bepaalde vereisten en dit zowel naar inhoud als naar structuur. Na de evaluatie krijgt de aanvrager een advies toegestuurd.

Onze studenten kunnen alle info hierover vinden op ons e-learning platform, de eCampus.