Internationaal | The International Academy of Osteopathy IAO
 

Internationaal

We zijn een internationale school met cursuslocaties in België, Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Denemarken en Egypte. Onze hoofdzetel bevindt zich op onze campus in Gent, België.

Bologna Proces

Bologna process IAO osteopathie

47 Europese landen, waaronder Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, België, Nederland en Denemarken (landen waar de IAO® actief is), hebben het Europese Bologna Proces geïmplementeerd. Het grote doel van dit Bologna Proces is om alle opleidingen zodanig gelijkwaardig te maken dat de verschillende beroepen in alle Europese landen kunnen worden uitgeoefend, ongeacht waar men studeerde. The International Academy of Osteopathy® werkt samen met de Buckinghamshire New University en de University of Applied Sciences. Hierdoor krijgen afgestudeerden officiële Bachelor en Master graden die een rechtsgrond vinden in een accreditatie.

CEN - European Committee for Standardization

CEN IAO osteopathie

Het curriculum van de IAO® is volledig conform het CEN - European Committee for Standardization. Deze nieuwe norm is een referentiepunt voor een kwaliteitsvolle klinische praktijk, opleiding, veiligheid en ethiek.

WHO - Benchmarks

De curriculums van de verschillende opleidingen zijn volledig conform de WHO – Benchmarks for Training in Osteopathy.

ECTS

ECTS IAO osteopathie

ECTS staat voor "European Credit Transfer System". De studiebelasting wordt sinds de invoering van de bachelor-masterstructuur in Europa uitgedrukt met het internationale ECTS-systeem waardoor de waardetoekenning van internationaal verworven vakken vergelijkbaar wordt. Een voltijds studiejaar komt overeen met 60 ECTS-credits. Eén credit staat voor 25 tot 30 studie-uren. Een credit staat tegenwoordig ook bekend onder de oude benaming studiepunt. De doelstellingen van het ECTS systeem zijn:

    Transparantie en vergelijkbaarheid van opleidingen.
    Erkenning en appreciatie van academische graden en professionele kwalificaties.
    Studentenmobiliteit verbeteren.
    Samenwerking tussen opleidingen en instituten in Europa vergemakkelijken.

Meer informatie vind je hier.

Diploma supplement

Het diplomasupplement is een document dat onafhankelijke gegevens verschaft ter verbetering van de internationale transparantie en erkenning van diploma's voor academische en beroepsdoeleinden. Het diplomasupplement beschrijft de aard, het niveau, de context, de inhoud en de status van de studie die met succes werd gevolgd. Studenten van The International Academy of Osteopathy® (DO programma, Bachelor programma, master programma) ontvangen dit diploma supplement in het Engels.